LV   
Ceturtdiena, 20. jūnijs
Sākumlapa  Kontakti MEKLĒ DARBU PIEDĀVĀ DARBU
Aktuālie
1
Kopā sludinājumi
4754

Parakstīties uz jaunumiem
 
 
 
 
 
Īpašie piedāvājumi:


 

 

Atbildības ierobežojums Autortiesību atruna


Ziņas
Rīgas Sociālajā dienestā 2011.gadā saņemti 225 274 iesniegumi no rīdziniekiem


Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka, Rīgas Sociālajā dienestā 2011. gadā no iedzīvotājiem saņemti 225 274 dažāda veida iesniegumi.

131 211 iesniegumi saņemti par pabalstu piešķiršanu, 30 941 iesniegums par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu, bet 23 386 par maznodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanu. 1067 saņemti iesniegumi par dzīvokļa jautājuma risināšanu, 6123 par jaundzimušo pabalsta piešķiršanu, bet par sociālā pakalpojuma piešķiršanu saņemti 18 994 iesniegumi. Izziņai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ar atvieglojumiem saņemti 11 688, atgādinām, ka iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz Ls 120 un Ls 150 atvieglojumi veselības aprūpē 2012. gadā netiek turpināti.

Atgādinām, ka lai saņemtu sociālos pabalstus personai vai tās pārstāvim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem trīs mēnešiem. Apmaksātās kvītis par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, jāuzrāda Rīgas Sociālajā dienestā ik pēc trīs mēnešiem.

Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes/personas statusu nosaka uz sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās likumīgais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Patversmes, naktspatversmes, dienas/atbalsta centra pilngadīgām personām un krīzes centra pakalpojumus var saņemt, vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtēs personas/ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienosies par piemērotāko palīdzības veidu. Rīgas pašvaldība saviem iedzīvotājiem, ja tie atbilst Rīgas domes saistošajos noteikumos minētajiem kritērijiem, sniedz palīdzību ar 17 dažādu sociālo pabalstu starpniecību. Visi sociālie pabalsti tiek apmaksāti no Rīgas domes budžeta programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. Šogad tam atvēlēti 21 536 972 latu.

Vairāk informācijas par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pašvaldībā var uzzināt zvanot pa RD Labklājības departamenta informatīvo tālruni 8005055 vai Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.


Lita Brice,
Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja


Pavisam Komentāru : 0
Vārds:

HoReCa nozares ziņas un raksti

Top.LV Latvijas Reitingi on-line.lv Darbs/Karjera Employment_Career